Sea (ประเทศไทย) จับมือ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ชวนผู้สูงวัยเข้าใจสื่อออนไลน์ ต้านภัย Fake News

Sea (ประเทศไทยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มระดับโลก อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ แอร์เพย์ (AirPay) ร่วมมือกับ ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ จัดเวิร์คช้อป‘Sea (Thailand) x YoungHappy’ ชวนสูงวัยรู้ทันภัยจากโซเชียล มุ่งสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการเสพข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆ สร้างเกราะป้องกันภัยและความเสี่ยงที่มาพร้อมโลกออนไลน์เพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าศูนย์ “ชัวร์ก่อนแชร์” มาร่วมแบ่งปันกรณีศึกษาข่าวเท็จ (Fake News) ที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนบนสื่อโซเชียล ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลบนพื้นที่ออนไลน์ที่คนทุกวัยในสังคมไทยต้องสร้างให้เป็นนิสัย

รายงาน “การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)” จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 9.6% ในปี 2558 เป็น 24.3% ในปี 2561 โดย 88.9% ของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยังใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 5-7 วันต่อสัปดาห์ อีกทั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ยังพบว่าผู้ที่มีอายุในช่วง 54 – 72 ปี ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตนานราววันละ 8 ชั่วโมง 20 นาที ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จึงเป็นเรื่องที่ Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องจากในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากถึง 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งหมด

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เผยถึงที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “คอมมูนิตี้บนโลกดิจิทัลที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นหนึ่งในภารกิจที่ Sea (ประเทศไทย) ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นจริง โดยนอกจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม ทั้งประเภทดิจิทัลเอ็นเทอร์เทนเมนต์ (Garena) อีคอมเมิร์ซ (Shopee) และบริการการเงินดิจิทัล (AirPay) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีแล้ว เรายังมุ่งผลักดันการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานและอยู่รวมกับเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเก็บเกี่ยวโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี เช่น โอกาสจากอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ โอกาสในการสร้างรายได้สำหรับผู้ที่ออกจากตลาดแรงงานไปแล้ว โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายแหล่ง หรือโอกาสในการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด”

นายธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) กล่าวเสริมว่า “ในฐานะที่ยังแฮปปี้ (YoungHappy) ได้คลุกคลีอยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน เราสังเกตเห็นว่าปัจจุบันกลุ่มผู้สูงวัยได้รับผลกระทบจากข่าวเท็จ ข่าวสารที่มีการบิดเบือน หรือข่าวสารที่จงใจสร้างให้เกิดความเข้าใจผิด มากพอสมควร และเนื่องจากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนวัยเก๋าเหล่านี้ ช้ากว่าผู้คนในวัยอื่นๆ เรามองว่าการให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเขาเป็นเรื่องจำเป็น เพราะรูปแบบพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ มักจะแชร์ข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากไปสู่แวดวงคนรู้จักหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัยของพวกเขา เช่น เรื่องสุขภาพและการเงิน นอกจากนี้ สิ่งเราอยากให้ทุกคนได้กลับไปในวันนี้ ไม่ใช่แค่การรู้ทันข่าวสาร แต่เราอยากให้ทุกคนสามารถป้องกันภัยเสี่ยงอื่นๆ บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย เช่น การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการรู้เท่าทันกลโกงรูปแบบต่างๆ ของมิจฉาชีพไซเบอร์”

เวิร์คช้อป ‘Sea (Thailand) x YoungHappy’ ชวนสูงวัยรู้ทันภัยจากโซเชียล ยังมีไฮไลท์เป็นแขกรับเชิญที่เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบข่าวสารอย่าง นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าศูนย์ “ชัวร์ก่อนแชร์” ซึ่งได้ให้ข้อคิดและแนวทางการรู้ทันข่าวเท็จง่ายๆ ว่า “ผู้ใหญ่ในครอบครัวนี่แหละ ที่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด ดังนั้นจึงยิ่งต้องตระหนักว่าในปัจจุบัน ผู้คนสามารถผลิตซ้ำข้อมูลได้ไม่จำกัด ทั้งยังสามารถกระจายผ่านสื่อออนไลน์ไปได้ทั่วโลก นับว่าอำนาจการผลิตสื่ออยู่ในมือของผู้บริโภคมากยิ่งกว่าสำนักข่าวในอดีตเสียอีก เราหรือผู้อื่นอาจเดือดร้อนจากข้อมูลที่เราแชร์ก็เป็นได้ เพราะข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปอาจไม่ใช่ความจริง นอกจากตรวจสอบว่ามีแหล่งที่มาแล้ว ต้องตรวจสอบด้วยว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือจริง และข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยแหล่งข้อมูลจริงๆ โดยไม่ใช่การนำชื่อไปแอบอ้าง นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ ยังเปรียบเสมือนการเล่น ‘เกมกระซิบ’ ซึ่งในแต่ละครั้งที่ข้อมูลถูกแชร์ออกไป ข้อมูลก็จะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆ ทีละเล็กละน้อย ดังนั้น หลักการง่ายๆ ในการรู้ทันข่าวสารคือ ‘ตั้งคำถามว่า จริงหรือ?’ ถ้าหากใคร่ครวญแล้วหาคำตอบไม่ได้ ก็ให้ ‘ยอมรับว่าไม่รู้’ และ ‘ไม่แชร์’ เพื่อหยุดการผลิตซ้ำเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดผลเสียนั่นเอง”

นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างภัยไซเบอร์ที่ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปหลายๆ มีประสบการณ์ร่วม เพื่อเป็นกรณีศึกษา อย่างเช่น การโฆษณาสินค้าเพื่อสุขภาพบนโซเชียลมีเดีย โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญมารับรองความปลอดภัย ทั้งยังอาจนำรูปภาพบุคคลลอื่นมาแอบอ้างว่าเป็นผู้ใช้สินค้า การล่อลวงให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงคลิปดังอีกมากมายที่ถูกนำไปกระจายบนโลกออนไลน์พร้อมข้อความชี้นำที่ไม่ตรงความจริง และนำมาซึ่งความเข้าใจผิดวงกว้างในสังคมของเรา

“สิ่งที่ทุกคน โดยเฉพาะพี่ๆ วัยเก๋า ควรต้องมีเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง คือ “4 Literacy” ได้แก่ 1. Digital literacy เช่น ตระหนักไว้เสมอว่าใครก็สามารถสร้างข้อมูลได้ และมีความเป็นไปได้เสมอว่าอาจเป็นข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อที่จะระบุความผิดปกติได้ 2. Health Literacy ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และควรต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจปฏิบัติตามเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต 3. Media Literacy เช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 4. Financial Literacy ต้องเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนว่าไม่มี ‘Low Risk, High Return’ และเข้าใจระบบการทำธุรกรรมทางการเงินในเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้โดยง่าย” คุณพีรพล กล่าวปิดท้าย

สำหรับกิจกรรมเวิร์คช้อป ‘Sea (Thailand) x YoungHappy’ ชวนสูงวัยรู้ทันภัยจากโซเชียล ในครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Sea (ประเทศไทย) และ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 60 คน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
เทคนิคการเล่น akali guide wildrift

[#WildRift] เทคนิคการเล่น Akali นักล่าสังหารแห่งเงา OP กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

Akali นั้นคงต้องบ่นกันก่อนว่า ก่อนบัฟมาก็ OP พอสมควรอยู่แล้วแต่อาจจะติดที่ความยากในการสักเล็กน้อย แต่หลังจากที่บัฟถ้าใช้คำว่าโกงก็น่าจะใกล้เคียงที่สุด เพราะด้วยความแรงและความพริ้วของเธอนั้น เป็นนักฆ่าที่สามารถไปยืนไดทั้งตำแหน่งเลนกลาง และเลนบารอนเลยทีเดียว

fiora lol wildrift guide

[#WildRift] เทคนิคการเล่น Fiora นักดาบผู้ปราดเปรียวแห่งอาณาจักร Demacia

ไฟเตอร์แอสซาซินอย่าง Fiora คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเธอเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งมากอยู่แล้วแต่อาจจะถูกกระแสของเมต้าในช่วงที่ผ่านมาลดทอนบทบาทลงไป Fiora มีความสามารถในการ Trade กับศัตรูแบบตัวต่อตัวได้ดีมาก

[#ROV] EVOS เปิดไลน์อัพยกเครื่องใหม่ ลุย ROV Pro league 2021 Summer

Evos Esports สังกัดดังของไทย ในศึก RoV Pro League ประกาศไลน์อัพของทีม ที่จะใช้ลงแข่งขันศึก RoV Pro League 2021 Summer ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดหลังจาก Kssa ,Nt และ Nornun รวมถึง HAK และ Rush สองผู้เล่นชาวเกาหลีใต้ ออกจากทีมไป

[#PUBG] MSC PUBG เปิดไลน์อัพชุดใหม่ปี 2021 ประเดิมศึกแรก PUBG FPSThailand

หลังจากปล่อยให้แฟนๆเฝ้ารอกันอยู่นานนับตั้งแต่แยกทางกับเพลเยอร์ชุดเก่า ล่าสุด MS Chonburi PUBG ก็เปิดตัวเพลเยอร์ชุดใหม่ ที่จะใช้ลงทำการแข่งขันตลอดปี 2021 ออกมาแล้ว

เทคนิคการเล่น akali guide wildrift

[#WildRift] เทคนิคการเล่น Akali นักล่าสังหารแห่งเงา OP กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

Akali นั้นคงต้องบ่นกันก่อนว่า ก่อนบัฟมาก็ OP พอสมควรอยู่แล้วแต่อาจจะติดที่ความยากในการสักเล็กน้อย แต่หลังจากที่บัฟถ้าใช้คำว่าโกงก็น่าจะใกล้เคียงที่สุด เพราะด้วยความแรงและความพริ้วของเธอนั้น เป็นนักฆ่าที่สามารถไปยืนไดทั้งตำแหน่งเลนกลาง และเลนบารอนเลยทีเดียว

fiora lol wildrift guide

[#WildRift] เทคนิคการเล่น Fiora นักดาบผู้ปราดเปรียวแห่งอาณาจักร Demacia

ไฟเตอร์แอสซาซินอย่าง Fiora คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเธอเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งมากอยู่แล้วแต่อาจจะถูกกระแสของเมต้าในช่วงที่ผ่านมาลดทอนบทบาทลงไป Fiora มีความสามารถในการ Trade กับศัตรูแบบตัวต่อตัวได้ดีมาก

[#ROV] EVOS เปิดไลน์อัพยกเครื่องใหม่ ลุย ROV Pro league 2021 Summer

Evos Esports สังกัดดังของไทย ในศึก RoV Pro League ประกาศไลน์อัพของทีม ที่จะใช้ลงแข่งขันศึก RoV Pro League 2021 Summer ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดหลังจาก Kssa ,Nt และ Nornun รวมถึง HAK และ Rush สองผู้เล่นชาวเกาหลีใต้ ออกจากทีมไป

[#PUBG] MSC PUBG เปิดไลน์อัพชุดใหม่ปี 2021 ประเดิมศึกแรก PUBG FPSThailand

หลังจากปล่อยให้แฟนๆเฝ้ารอกันอยู่นานนับตั้งแต่แยกทางกับเพลเยอร์ชุดเก่า ล่าสุด MS Chonburi PUBG ก็เปิดตัวเพลเยอร์ชุดใหม่ ที่จะใช้ลงทำการแข่งขันตลอดปี 2021 ออกมาแล้ว

powered by proof factor - increase conversions with social proof notifications