[#AutoChess] การจัดทีม Auto Chess ให้สมดุล

Race /Class ในเกม Auto Chess มีหลากหลาย และสามารถสร้างคอมโบใหม่ๆ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เสมอ แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า เผ่าและอาชีพ แต่ละอันนั้น