fbpx

[#News] โอกาสของนักออกแบบมาถึงแล้ว! การประกวดออกแบบสกิน Miss RoV Design Contest

Miss RoV Design Contest ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน มีสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ

Miss RoV Design Contest

Miss RoV Design Contest กลับมาพร้อมกับโครงการประกวดออกแบบสกิน ค้นหา 10 นักออกแบบสกินชาวไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติร่วมกับเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า อินโดนีเซีย มาเลซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ในการแข่งขันครั้งนี้ มีเหล่าฮีโร่ให้เลือกออกแบบทั้งสิ้น 4 ตัวละคร ได้แก่ Liliana, Qi, Tel’Annas และ Yena โดยฮีโร่ทั้ง 4 เป็นฮีโร่สาวที่ได้รับการโหวตสูงสุดในแต่ละประเทศ ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดของรูปแบบสกิน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลา 23.59 น.) ทาง [email protected]

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมก่อน

Miss RoV Design Contest

กติกาในการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

1 ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 (เวลา 23:59 น.) โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า [Miss RoV]_ชื่อผลงาน

2 เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยให้แนบมาในอีเมลเดียวกันกับผลงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

3 ผู้สมัครสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบของสกิน โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้   
– ออกแบบสกินแสดงถึงอัตลักษณ์ของ Hero ในเกม RoV
– มีที่มาของสกินที่แสดงออกหรือสื่อสารถึง Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้อย่างชัดเจน

4 ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน โดยฮีโร่ที่ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกมาใช้ในการออกแบบสกินมีทั้งสิ้น 4 ตัว ซึ่งได้แก่ Yena Liliana Tel’Annas และ Qi

5 สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟกต์สกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้ Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้

6 ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ

7 ส่งผลงานมาที่ [email protected] โดยสกินที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูป พื้นหลังสีขาว หรือ พื้นหลังที่กำหนด โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 2 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาด A4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 ตามที่กำหนดดังนี้
– ไฟล์ที่ 1 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลัง
– ไฟล์ที่ 2 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา
– ไฟล์ที่ 3 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3. เอฟเฟกต์สกิล
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage : Garena RoV Thailand

8 ผู้ที่เข้ารอบเป็นตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาด A4 แนวตั้ง (กว้าง 210 มม x สูง 297 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9 ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น สำหรับผลงานที่เคยผ่านเข้ารอบ 10 สุดท้ายในการประกวด RoV Design Contest หัวข้อ “ สกินไทย หัวใจแครี่” ผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งผลงานดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ในการประกวดครั้งนี้

10 ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
– ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
– มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
– มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
– มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
– เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่

Miss RoV Design Contest

11 หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันที และเจ้าของผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

12 ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

13 บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน

14 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

15 ผู้สมัครตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสาร ข้อมูล การติดต่อ การประชุมหารือ การดำเนินการ (“ข้อมูลความลับ”) ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ เป็นความลับทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สามหรือคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ

16 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือได้รับความยินยอมก่อน

17 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18 ผลการตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจาก Garena RoV Thailand จะประกาศผลใน Facebook : Garena RoV Thailand

Miss RoV Design Contest

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย : ความสวยงาม (30 คะแนน)
– ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวม (15 คะแนน)
– ความเข้ากันขององค์ประกอบสกิน และเอฟเฟกต์สกิล (10 คะแนน)
– สกินมีความเหมาะสมได้สัดส่วน (5 คะแนน)

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
– ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน (20 คะแนน)
– เป็นการออกแบบที่แปลกใหม่ และสื่อถึง Concept ชัดเจน (10 คะแนน)

ความสอดคล้องของสกินตามเนื้อหาที่กำหนด (40 คะแนน)
– ภาพรวมของผลงานตรงตามโจทย์ที่กำหนด  (20 คะแนน)
– เป็นการออกแบบที่สะท้อนถึง Concept อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเรื่องราว / ประวัติความเป็นมาของฮีโร่  (20 คะแนน)

Miss RoV Design Contest

รอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย ผ่านการโหวตผ่าน Google Form ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 – 13 มกราคม พ.ศ. 2563  (เวลา 23:59 น.)

รอบตัดสิน
ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อแข่งขันกับนานาชาติ สำหรับเงื่อนไขและวันเวลาของรอบตัดสิน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้กับผู้ผ่านเข้ารอบในลำดับต่อไป

รางวัล
หากผู้เข้าการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Miss RoV Design Contest ระดับนานาชาติ (แข่งขันร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และ ID-MSP) จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะได้รับคูปองในเกม คนละ 500 คูปอง (500 บาท)

หมายเหตุ (ก) ของรางวัลจะส่งให้ผู้ชนะรางวัลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการแข่งขัน (ข) ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ

กำหนดการ เปิดรับผลงาน : 12 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 เปิดโหวตผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย : 10 ม.ค. – 13 ม.ค. 2563

[Sponsored] เล่นเกมต่างประเทศ lag ค้าง หรือ เข้าเซิฟเวอร์ไม่ได้ใช่ไหม ลองใช้ Pingbooster ไหมหล่ะ

PingBooster คือโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ต่างประเทศได้อย่างลื่นไหล
ทดลองใช้และติดตั้งได้ทันที่ได้ที่ :http://bit.ly/2UZkXvK

[Sponsored] แรงค์ไม่ขึ้น แพ้มาหลายตาติด ทำไมรู้สึกย่ำอยู่กับที่นานมาก หากคุณอยากจะเก่งขึ้น !!! อยากเรียนกับ Pro Player แบบตัวต่อตัว

มาเรียนกับโค้ชของเราสิ เรามีโปรเพลย์เยอร์และผู้เล่นเก่งๆมากมายในแต่ละเกมพร้อมที่จะสอนเทคนิค เคล็ดลับแบบตัวต่อตัวสำหรับคุณโดยเฉพาะ

จองโค้ชได้ที่ : https://kochii.me/coaching-section

Facebook
Twitter

[#FreeFire] Free Fire ประกาศยกเลิก World Series เหตุโควิดยังระบาด ต้องคำนึงถึงสุขภาพ

Free Fire เกมแนวเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือ ประกาศยกลิกการแข่งขัน Free Fire World Series ในเดือน พ.ย. นี้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดไปทั่วทุกมุมโลก

[#PUBG] Zelfur ออกโรงเองสานภารกิจ Moosatae รับบทสำรองลุย PUBG Thailand Open

จากกรณีที่ Moosatae เพลเยอร์ PUBG ของ Purple Mood E-sport ถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 10-14 วัน ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถแข่งขันในช่วงที่เหลือของรายการ PUBG Thailand Open 2021 Winter ได้

[#Rov] Buriram United ประกาศลงโทษ Barnaby พักแข่งไร้กำหนด พร้อมขอโทษ-ชดใช้ค่าเสียหาย

BURIRAM UNITED ESPORTS ประกาศลงโทษ Barnaby เพลเยอร์เกม ROV ตำแหน่ง ป่าที่เพิ่งเปิดตัวกับทีมในซีซั่นนี้ หลังโดนร้องเรียนถึงการกระทำไม่เหมาะสม

[#PUBG] Purple Mood แถลง Moosatae ติดโควิด มีอาการเจ็บคอ-ไอแห้ง ยังรักษาตัวที่บ้าน

Purple mood E-Sport สังกัดอีสปอร์ตชื่อดังของไทย ประกาศว่า Moosatae เพลเยอร์เกม PUBG ของพวกเขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรอผลที่แน่ชัดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง

[#FreeFire] Free Fire ประกาศยกเลิก World Series เหตุโควิดยังระบาด ต้องคำนึงถึงสุขภาพ

Free Fire เกมแนวเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือ ประกาศยกลิกการแข่งขัน Free Fire World Series ในเดือน พ.ย. นี้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดไปทั่วทุกมุมโลก

[#PUBG] Zelfur ออกโรงเองสานภารกิจ Moosatae รับบทสำรองลุย PUBG Thailand Open

จากกรณีที่ Moosatae เพลเยอร์ PUBG ของ Purple Mood E-sport ถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 10-14 วัน ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถแข่งขันในช่วงที่เหลือของรายการ PUBG Thailand Open 2021 Winter ได้

[#Rov] Buriram United ประกาศลงโทษ Barnaby พักแข่งไร้กำหนด พร้อมขอโทษ-ชดใช้ค่าเสียหาย

BURIRAM UNITED ESPORTS ประกาศลงโทษ Barnaby เพลเยอร์เกม ROV ตำแหน่ง ป่าที่เพิ่งเปิดตัวกับทีมในซีซั่นนี้ หลังโดนร้องเรียนถึงการกระทำไม่เหมาะสม

[#PUBG] Purple Mood แถลง Moosatae ติดโควิด มีอาการเจ็บคอ-ไอแห้ง ยังรักษาตัวที่บ้าน

Purple mood E-Sport สังกัดอีสปอร์ตชื่อดังของไทย ประกาศว่า Moosatae เพลเยอร์เกม PUBG ของพวกเขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรอผลที่แน่ชัดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก