fbpx

[#News] โอกาสของนักออกแบบมาถึงแล้ว! การประกวดออกแบบสกิน Miss RoV Design Contest

Miss RoV Design Contest ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน มีสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ

Miss RoV Design Contest

Miss RoV Design Contest กลับมาพร้อมกับโครงการประกวดออกแบบสกิน ค้นหา 10 นักออกแบบสกินชาวไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติร่วมกับเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า อินโดนีเซีย มาเลซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ในการแข่งขันครั้งนี้ มีเหล่าฮีโร่ให้เลือกออกแบบทั้งสิ้น 4 ตัวละคร ได้แก่ Liliana, Qi, Tel’Annas และ Yena โดยฮีโร่ทั้ง 4 เป็นฮีโร่สาวที่ได้รับการโหวตสูงสุดในแต่ละประเทศ ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดของรูปแบบสกิน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลา 23.59 น.) ทาง [email protected]

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมก่อน

Miss RoV Design Contest

กติกาในการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

1 ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 (เวลา 23:59 น.) โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า [Miss RoV]_ชื่อผลงาน

2 เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยให้แนบมาในอีเมลเดียวกันกับผลงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

3 ผู้สมัครสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบของสกิน โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้   
– ออกแบบสกินแสดงถึงอัตลักษณ์ของ Hero ในเกม RoV
– มีที่มาของสกินที่แสดงออกหรือสื่อสารถึง Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้อย่างชัดเจน

4 ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน โดยฮีโร่ที่ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกมาใช้ในการออกแบบสกินมีทั้งสิ้น 4 ตัว ซึ่งได้แก่ Yena Liliana Tel’Annas และ Qi

5 สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟกต์สกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้ Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้

6 ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ

7 ส่งผลงานมาที่ [email protected] โดยสกินที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูป พื้นหลังสีขาว หรือ พื้นหลังที่กำหนด โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 2 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาด A4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 ตามที่กำหนดดังนี้
– ไฟล์ที่ 1 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลัง
– ไฟล์ที่ 2 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา
– ไฟล์ที่ 3 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3. เอฟเฟกต์สกิล
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage : Garena RoV Thailand

8 ผู้ที่เข้ารอบเป็นตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาด A4 แนวตั้ง (กว้าง 210 มม x สูง 297 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9 ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น สำหรับผลงานที่เคยผ่านเข้ารอบ 10 สุดท้ายในการประกวด RoV Design Contest หัวข้อ “ สกินไทย หัวใจแครี่” ผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งผลงานดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ในการประกวดครั้งนี้

10 ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
– ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
– มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
– มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
– มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
– เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่

Miss RoV Design Contest

11 หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันที และเจ้าของผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

12 ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

13 บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน

14 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

15 ผู้สมัครตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสาร ข้อมูล การติดต่อ การประชุมหารือ การดำเนินการ (“ข้อมูลความลับ”) ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ เป็นความลับทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สามหรือคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ

16 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือได้รับความยินยอมก่อน

17 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18 ผลการตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจาก Garena RoV Thailand จะประกาศผลใน Facebook : Garena RoV Thailand

Miss RoV Design Contest

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย : ความสวยงาม (30 คะแนน)
– ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวม (15 คะแนน)
– ความเข้ากันขององค์ประกอบสกิน และเอฟเฟกต์สกิล (10 คะแนน)
– สกินมีความเหมาะสมได้สัดส่วน (5 คะแนน)

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
– ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน (20 คะแนน)
– เป็นการออกแบบที่แปลกใหม่ และสื่อถึง Concept ชัดเจน (10 คะแนน)

ความสอดคล้องของสกินตามเนื้อหาที่กำหนด (40 คะแนน)
– ภาพรวมของผลงานตรงตามโจทย์ที่กำหนด  (20 คะแนน)
– เป็นการออกแบบที่สะท้อนถึง Concept อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเรื่องราว / ประวัติความเป็นมาของฮีโร่  (20 คะแนน)

Miss RoV Design Contest

รอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย ผ่านการโหวตผ่าน Google Form ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 – 13 มกราคม พ.ศ. 2563  (เวลา 23:59 น.)

รอบตัดสิน
ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อแข่งขันกับนานาชาติ สำหรับเงื่อนไขและวันเวลาของรอบตัดสิน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้กับผู้ผ่านเข้ารอบในลำดับต่อไป

รางวัล
หากผู้เข้าการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Miss RoV Design Contest ระดับนานาชาติ (แข่งขันร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และ ID-MSP) จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะได้รับคูปองในเกม คนละ 500 คูปอง (500 บาท)

หมายเหตุ (ก) ของรางวัลจะส่งให้ผู้ชนะรางวัลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการแข่งขัน (ข) ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ

กำหนดการ เปิดรับผลงาน : 12 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 เปิดโหวตผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย : 10 ม.ค. – 13 ม.ค. 2563

[Sponsored] เล่นเกมต่างประเทศ lag ค้าง หรือ เข้าเซิฟเวอร์ไม่ได้ใช่ไหม ลองใช้ Pingbooster ไหมหล่ะ

PingBooster คือโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ต่างประเทศได้อย่างลื่นไหล
ทดลองใช้และติดตั้งได้ทันที่ได้ที่ :http://bit.ly/2UZkXvK

[Sponsored] แรงค์ไม่ขึ้น แพ้มาหลายตาติด ทำไมรู้สึกย่ำอยู่กับที่นานมาก หากคุณอยากจะเก่งขึ้น !!! อยากเรียนกับ Pro Player แบบตัวต่อตัว

มาเรียนกับโค้ชของเราสิ เรามีโปรเพลย์เยอร์และผู้เล่นเก่งๆมากมายในแต่ละเกมพร้อมที่จะสอนเทคนิค เคล็ดลับแบบตัวต่อตัวสำหรับคุณโดยเฉพาะ

จองโค้ชได้ที่ : https://kochii.me/coaching-section

Facebook
Twitter

[#FreeFire] Free Fire ประกาศยกเลิก World Series เหตุโควิดยังระบาด ต้องคำนึงถึงสุขภาพ

Free Fire เกมแนวเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือ ประกาศยกลิกการแข่งขัน Free Fire World Series ในเดือน พ.ย. นี้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดไปทั่วทุกมุมโลก

[#PUBG] Zelfur ออกโรงเองสานภารกิจ Moosatae รับบทสำรองลุย PUBG Thailand Open

จากกรณีที่ Moosatae เพลเยอร์ PUBG ของ Purple Mood E-sport ถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 10-14 วัน ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถแข่งขันในช่วงที่เหลือของรายการ PUBG Thailand Open 2021 Winter ได้

[#Rov] Buriram United ประกาศลงโทษ Barnaby พักแข่งไร้กำหนด พร้อมขอโทษ-ชดใช้ค่าเสียหาย

BURIRAM UNITED ESPORTS ประกาศลงโทษ Barnaby เพลเยอร์เกม ROV ตำแหน่ง ป่าที่เพิ่งเปิดตัวกับทีมในซีซั่นนี้ หลังโดนร้องเรียนถึงการกระทำไม่เหมาะสม

[#PUBG] Purple Mood แถลง Moosatae ติดโควิด มีอาการเจ็บคอ-ไอแห้ง ยังรักษาตัวที่บ้าน

Purple mood E-Sport สังกัดอีสปอร์ตชื่อดังของไทย ประกาศว่า Moosatae เพลเยอร์เกม PUBG ของพวกเขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรอผลที่แน่ชัดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง

[#FreeFire] Free Fire ประกาศยกเลิก World Series เหตุโควิดยังระบาด ต้องคำนึงถึงสุขภาพ

Free Fire เกมแนวเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือ ประกาศยกลิกการแข่งขัน Free Fire World Series ในเดือน พ.ย. นี้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดไปทั่วทุกมุมโลก

[#PUBG] Zelfur ออกโรงเองสานภารกิจ Moosatae รับบทสำรองลุย PUBG Thailand Open

จากกรณีที่ Moosatae เพลเยอร์ PUBG ของ Purple Mood E-sport ถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 10-14 วัน ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถแข่งขันในช่วงที่เหลือของรายการ PUBG Thailand Open 2021 Winter ได้

[#Rov] Buriram United ประกาศลงโทษ Barnaby พักแข่งไร้กำหนด พร้อมขอโทษ-ชดใช้ค่าเสียหาย

BURIRAM UNITED ESPORTS ประกาศลงโทษ Barnaby เพลเยอร์เกม ROV ตำแหน่ง ป่าที่เพิ่งเปิดตัวกับทีมในซีซั่นนี้ หลังโดนร้องเรียนถึงการกระทำไม่เหมาะสม

[#PUBG] Purple Mood แถลง Moosatae ติดโควิด มีอาการเจ็บคอ-ไอแห้ง ยังรักษาตัวที่บ้าน

Purple mood E-Sport สังกัดอีสปอร์ตชื่อดังของไทย ประกาศว่า Moosatae เพลเยอร์เกม PUBG ของพวกเขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรอผลที่แน่ชัดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก