[#LOL] จุดปัก Ward LOL ปักตรงไหนมีประโยชน์ที่สุด

จุดปัก Ward LOL ปักตรงไหนมีประโยชน์ที่สุด

ซุนวูเคยกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงคราม “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” แน่นอนว่าใน Summoner Rift เองก็เช่นเดียวกัน การรู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูย่อมเป็นผลดีต่อกลยุทธ์การทำเกมของฝ่ายเรา ดังนั้นไอเทมสำคัญอย่าง Warding totem, Control ward และ Farsight ward จำเป็นที่ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีม แต่จะวางไว้ตรงไหน โคชิมีจุดวางที่สำคัญ ๆ มาแนะนำครับ

จุดปัก ward lol

การ Ward นับว่าเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาการเล่นของเกม League of legend ได้ง่าย ๆ ข้อมูลตำแหน่งศัตรูหรือ Object ก็สามารถสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาล รวมไปถึงการตัด Vision (การมองเห็น) ของศัตรูด้วย Control Ward หรือ Oracle Len ก็สามารถจำกัดการเล่นของศัตรูและเพิ่มความได้เปรียบในพื้นที่การเล่นของเราเป็นอย่างมาก

เนื่องจาก LOL เป็นเกมที่ทุกคนสามารถมี Ward เป็นของตัวเองฟรี ๆ ได้ การวาร์ดจึงไม่ใช่หน้าที่ของซัพพอร์ตคนเดียวเสมอไป

โดยพื้นฐานแล้ว 1 คน จะสามารถปัก Ward ปกติ ได้ 3 จุด และปัก Vision Ward ได้ 1 จุด ส่วน Ward ฟ้า หรือ Farsight Ward จะปักได้ไม่จำกัดและปักได้ในระยะไกล แต่ต้องแลกมาด้วยการที่ Ward สามารถมองเห็นได้ ถูกทำลายได้ง่าย และระยะการมองเห็นที่สั้นลง 45% ซึ่งเหมาะกับ Carry เพื่อป้องกันการโดนพุ่มสังหาร

จุดปัก ward lol

การวาง Ward จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.แบบเชิงรุก
การวาง Ward ในเชิงรุกนั้นจะวางในพื้นที่ที่ทำการดักซุ่มโจมตีศัตรู มักจะวางในจุดที่เป็นทางเข้าป่าศัตรู มักใช้ในการ Invade และ ทำพุ่มสังหาร การวาง Ward แบบนี้สามารถใช้ในการหาทางหนีทีไล่ขณะที่ Invade ป่าอยู่ เพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวของศัตรูในการโยกเลนไปมา

2.แบบเชิงรับ
การวาง Ward เชิงรับนั้นจะใช้ในการป้องกันการโดนแก๊ง และจับทางการเคลื่อนไหวของศัตรูในอาณาเขตที่ควบคุมอยู่ ทำให้สามารถ Call ตำแหน่งและพลิกสถานการณ์โดยการซ้อนหรือหนีทันโดยไม่เสียอะไรมาก

3.แบบตามสถานการณ์
การปัก Ward ตามสถานการณ์นั้นต้องดูตามรูปเกมและมักจะใช้สร้างพื้นที่และวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในการไฟต์ สร้างความได้เปรียบให้กับทีม

ตำแหน่งจุดปัก ward LOL

ตำแหน่งการปัก Ward นั้นขึ้นอยู่กับฝั่งที่อยู่ และ Phase ของเกมด้วย

 

ในช่วงต้นเกมฝั่งแดง

จุดปัก ward lol

ตำแหน่งการปัก Ward ที่สำคัญที่สุดคือ จุด 1 และ 2 ที่จะป้องกันการแก๊งของจังเกิลฝั่งศัตรูทางแม่น้ำ

ส่วนจุด 3 และ 4 นั้นใช้ในการควบคุมเลนในกรณีที่ซัพฝั่งศัตรูเป็นซัพประเภท kill และใช้ในการป้องกันการซ้อนของจังเกิลศัตรูและให้ท๊อปฝั่งเราเทเลพอร์ตตามได้

ส่วนจุด 5 นั้นในกรณีที่เลนแพ้ยับจนติดป้อมตลอดป้องกันการโดนไดร์ฟป้อม และป้องกันการโดนจังเกิลศัตรูแก๊งเร็วโดยใช้ Blast cone

หลังจากการกลับบ้านครั้งแรก ซัพควรออกเดิน Roam ให้ไกลขึ้นเล็กน้อยเพื่อปัก Ward ในจุด 6 เพื่อคุมแม่น้ำทั้งหมดและมังกร ปักที่จุด 9 เพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวของเลนกลางและจังเกิล ในกรณีที่จังเกิลศัตรูสามารถ Solo มังกรได้ควรปัก Ward จุด 6 ให้ลึกเข้ามาเป็น 7 ถึงมังกรเพื่อป้องกันการโดนลอบชิงไป

ส่วนจุด 8 นั้นเป็นพุ่มที่นิยมปัก Control Ward เพราะจะเป็นพุ่มที่สามารถเห็นการเข้าออกของศัตรูตรงแม่น้ำเสมอ

จุดปัก ward lol

ส่วนเลนบนจำเป็นที่จะต้องใช้การวาร์ดช่วยของจังเกิลด้วยเนื่องจากจำนวน Ward ของท๊อปเลนนั้นไม่ได้มากเท่าซัพ ในส่วนของท๊อปนั้นเน้นไปที่จุด 1,2 แดง เพื่อป้องกันการแก๊ง จังเกิลสามารถไปปัก Ward ในจุดที่5เพื่อทำการ invade และรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูได้ จุด 1,2 เขียวใช้ในการป้องกันการโดนไดร์ฟป้อมและแก๊งเร็วทาง Blast cone รวมไปถึงป้องกันการโดน invade ด้วย

 

ในช่วงกลางและเลทเกมฝั่งสีแดง

จุดปัก ward lol

จุดปัก ward lol

การคุมพื้นที่การเล่นโดยใช้ Ward นั้นสำคัญมาก โดยในฝั่งสีแดงนั้น จะเน้นวางเชิงรับ 3 ที่ 6 จุด คือตรงป่าบลูและเรดบัฟเพื่อคุมบัฟและป้องกันการแก๊งซ้อนหลังป้อมจากฝั่งตรงข้ามขณะที่มินเนี่ยนอยู่ไกล

จุดปัก Ward ตามสถานการณ์ในบริเวณแถบนี้ ใช้ในกรณีที่เสียเปรียบอยู่และเพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวของศัตรูในการเดินรุกบ้านตรงเลนกลางและเลนล่าง และแก้แผนตลบหลังหรือใช้เป็นจุดพุ่มสังหาร

จุดที่ 2 คือบริเวณด้านหลังบลูเพื่อป้องกันการปะทะทางแคบตรงแม่น้ำ และหลังเรดเพื่อป้องกันการปะทะรอบบริเวณไก่และบารอน จุดนี้มักจะเป็นจุดที่เกิดการไฟต์ของฝั่งสีแดง การปัก Ward ตามสถานการณ์ในบริเวณนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการไฟต์และสร้างพื้นที่ความมั่นใจให้กับทีม

จุดที่ 3 คือบริเวณหน้ามังกร และบารอน จุดมุ่งหมายคือการ Secure และคุมพื้นที่ Object ใหญ่ มักจะเป็นจุดที่เกิดการบังคับไฟต์ของทั้ง2ฝั่ง การปักในจุดนี้จึงเป็นทั้งแบบรุกและแบบรับ Ward ตามสถานการณ์บริเวณจุดนี้จะใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์รอบ Object นั้นๆทำให้สามารถรู้การเคลื่อนไหวของทีมศัตรูขณะที่เข้ามาไฟต์หรือเข้ามาลาส Object และสามารถทำการขัดขวางได้

ส่วน Ward เชิงรุกนั้น จะวาง 3 ที่ 6 จุดเช่นกัน ที่แรกคือจุด มังกรและบารอน ดังที่กล่าวไป

จุดที่ 2 คือบริเวณหญ้ากลางแม่น้ำ พุ่มสงสัยประจำแม่น้ำฝั่งบน จุดนี้จะเป็นจุดดักแคมป์จังเกิลและมิดเลนที่จะออกไป Roam เลนอื่น

จุดที่ 3 คือบริเวณบลูฝั่งสีฟ้า จุดนี้คือจุดที่สามารถทำให้เห็น 4 แยก จุดนี้จะเป็นการปักวาร์ดไม่เข้าหญ้า เพื่อให้เห็น Visionที่ครบถ้วนทั้ง 4 แยก ใช้ในการดักจับศัตรูที่เข้ามาการปัก Wardตามสถานการณ์บริเวณนี้เพื่อเช็กกันการซ้อนของศัตรูและสร้างพื้นที่ความมั่นใจในการเล่น Aggressive

จุดที่ 4 และ 5 อยู่ตรงที่หน้าทางเข้าป่าเรดของฝั่งสีฟ้า ในบริเวณนี้จะเป็นการดักแครี้หรือป่าที่หลงทาง รวมถึงเป็นจุดที่มักจะเกิดการปะทะใหญ่ก่อนขึ้นบ้านนอกจากในเลน การปัก Ward ตามสถานการณ์ในบริเวณสร้างความได้เปรียบในการปะทะ และทางหนีทีไล่กันการโดนดักล้อม

 

จุดปักวาร์ด ทีมสีน้ำเงินช่วงต้นเกม

จุดปัก ward lol

จุดปัก ward lol

ในช่วงต้นเกมของฝั่งสีฟ้านั้นจะคล้ายๆกับฝั่งสีแดงคือจุด 1 และจุด 2 แต่ในฝั่งสีฟ้านั้นจุดที่ 1 มักจะปักเป็น Control Ward ซะมากกว่า

แต่ในช่วงที่โดนกดมาก ๆ ไม่ควรฝืนเข้าไปปักที่จุด 1 เพราะอาจจะทำให้แครี่โดนไดร์ฟหรือโดนแคมป์ได้ ให้ย้ายมาปักบริเวณ 9 หรือป่าด้านหลังแทน และหลังจากการกลับบ้านครั้งแรก ซัพพอร์ตจะขยายไปวางในจุดที่ 10 เพื่อคุม object บริเวณ บลูบัฟและกบศัตรู และ 7 เพื่อคุมแม่น้ำและทางเข้าออกป่าศัตรู การปักคุมมังกรนั้นให้ปักจุด 8 และใช้ประโยชน์จาก Blast cone บริเวณนั้นให้เป็นประโยชน์

 

จุดปักวาร์ดทีมสีน้ำเงินช่วงกลางเกม – ท้ายเกม

จุดปัก ward lol

ถ้าชอบกด Like เพจเพื่อติดตามข้อมูลดี ๆ และกด Share ให้เพื่อน ๆ มาอ่านกันเยอะ ๆ นะครับ จะได้เล่นเกมสนุกขึ้น และโอกาสแพ้ลดลง

—————————————————-
ติดตาม เพจ Kochii.me เพื่ออัพเดทข่าวสาร
เทคนิคการเล่นเกมและอีสปอร์ตจากโค้ชของ Kochii และ Pro Player ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกทักษะการเล่นเกมของเพื่อน ๆ ได้เลยครับ

🌏 ดูคอนเท้นต์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : https://kochii.me

🐦 มา Follow Twitter กัน : https://twitter.com/Kochiime

#Kochii #สอนเล่นLOL #LOL #esport #leagueoflegend

แชร์บทความนี้กัน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Kochii-Admin

Kochii-Admin

Admin Kochii - ผู้ทำงานบริษัทด้านเกม แต่ตอนนี้มีเวลาเล่นเกมน้อยลงเหลือเกิน

บทความอื่นๆที่ใกล้เคียง

blank

Free Fire Hot Shot เปิดตัว “แพทตี้ – อังศุมาลิน” นำทัพดาราศิลปิน มามอบความฟินอย่างจุใจในเดือน ก.ค. นี้

ดังทะลุเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียว! Free Fire Hot Shot รายการที่เชิญเหล่าดาราศิลปินมาร่วมเล่นเกมกับแฟน ๆ ผ่านรายการไลฟ์ โดยทางทีมงานนำทั้ง GM และนักแข่ง eSports

blank

เตรียมพบกับการแข่งขัน Garena Call of Duty® Mobile รายการ Ultimate Warfare Presented by AIS eSports เส้นทางสู่ World Championship ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

เริ่มต้นอีกครั้งกับการแข่งขัน CODM: Thailand Championship 2020 Presented by AIS eSports ที่ผู้ท้าชิงต้องผ่านการคัดเลือกถึง 3 รอบกว่าจะเข้าถึงสมรภูมิรบที่แท้จริง

blank

เทพยุทธ์ Put your hands up เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ พร้อมแจกของรางวัลเพียบ

เทพยุทธ์ Put your hands up เกมมือถือเทพยุทธ์ จากค่าย Penguin Knight ที่กำลังจะมาให้เกมเมอร์ชาวไทยได้สัมผัสกันเร็วๆนี้ มาพร้อมกับ Theme Hip Hop ถูกใจขาแด๊นซ์สายเทพยุทธ์แน่นอน

blank

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวเกม “Riverbank” บนแอปพลิเคชัน ครั้งแรกของ “ดิจิทัลบอร์ดเกม” จากโครงการของขวัญจากพ่อ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้!

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ Garena (การีนา) Shopee (ช้อปปี้) และ SeaMoney (ซีมันนี่) ขอเอาใจแฟนๆ บอร์ดเกมด้วย เกม ”Riverbank” ในรูปแบบ ”ดิจิทัลบอร์ดเกม”

blank

Sea (ประเทศไทย) ชูธุรกิจ ‘อีคอมเมิร์ซ’ และ ‘ดิจิทัลเอ็นเตอร์เทนเมนท์’ ต่อยอดแผนดูแลกลุ่ม “SMEs – เยาวชน” ในช่วง New Abnormal

Sea (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยการีนา (Digital Entertainment) ช้อปปี้ (e-Commerce) และ ซีมันนี่ (Digital Financial Services)

powered by proof factor - increase conversions with social proof notifications
Scroll to Top